Door de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 virus hebben we onze workshop CO2 prestatie van bio-energie, vorige week helaas moeten afzeggen. Het onderwerp, de actualiteit en inhoud van de presentaties en sprekers waren voor velen van u de reden ons dringend te verzoeken een oplossing te vinden om toch geïnformeerd te kunnen worden.

Platform Bio-energie nodigt u daarom van harte uit voor het eerste PBE Webinar over het berekenen van de CO2-prestatie van uw bio-energie installatie en nieuw relevante beleidsontwikkelingen die hieraan gerelateerd zijn, zoals de REDII en de SDE++. Experts op dit vlak van Bioenergy Europe, PBL, NEN, RHDHV en de RVO zullen de diverse onderwerpen inleiden.

Het Webinar vindt plaats op vrijdag 27 maart en start om 9:00 uur en duurt tot 12:15 uur.

Het berekenen van de werkelijke CO2-prestatie van bio-energieketens wordt steeds belangrijker, enerzijds omdat de duurzaamheidscriteria steeds scherper worden. Het energiebeleid van Nederland is gericht op het reduceren van CO2-emissies en is hèt criterium waarop in de toekomst SDE+-subsidies worden toegekend. Anderzijds omdat in het publieke debat over bio-energie steeds vaker ongefundeerde stellingen worden ingebracht zoals dat biomassa slechter presteert dan fossiele ketens, zoals gas en kolen.

Voor juiste GHG-reductie berekeningen zijn gelukkig rekenmethodes beschikbaar, die onderdeel uitmaken van certificatie schema’s zoals Better Biomass (NTA8080). Veel bedrijven zijn hier echter nu nog niet mee bekend. Het Webinar introduceert de werking van deze methoden. Ook zal er aandacht besteed worden aan de meest actuele beleidsontwikkelingen, zoals de SDE++-regeling die dit najaar voor het eerst gaat worden toegepast en de gevolgen van de nieuwe Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie. Sander Lensink van PBL zal hierover de laatste ontwikkelingen toelichten.

Agenda
09:00
Opening Webinar
Hans Langeveld, Biomass research

09:10
REDII Sustainability criteria
Alberto Rocamaro, Bioenergy Europe

09:40
GHG calculations under Better Biomass certification
Jarno Dakhorst, NEN

10:10
Bio-Grace-II GHG calculation tool
John Neeft, RVO

10:40
Warmte uit aardgas of biomassa?
Harry Croezen, RHDHV

11:10
CO2-rangschikking van bio-energieopties
Sander Lensink, PBL

11:40
Vragen via de chat

12:00
Opzet jaarrapportage, Afsluiting
John Bouterse, PBE