Hernieuwbare energie in 2016

 

Bio Energie

Bio-energie is de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie in Nederland.

In 2018 was 60.7% van alle hernieuwbare energie in Nederland afkomstig van bio-energie. Hiermee werd ruim 6 miljoen ton aan CO2-emissies vermeden (Bron: CBS).

Bio-energie is een essentieel element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening.

Bio-energie betreft de inzet van vaste, vloeibare en gasvormige biomassa voor de energiefuncties licht en kracht, lage- en hoge temperatuur warmte, en vervoer.

De productie gebeurt zowel grootschalig, als decentraal in kleinere installaties met lokaal beschikbare biomassa.

In 2018 was 77% van alle gebruikte biomassa afkomstig uit Nederland.

Bio-energie is een integraal onderdeel in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

Biomassa is de gedeelde grondstof voor bio-energie en de bio-economie. Deze moet optimaal worden benut, zonder nadelige duurzaamheidsgevolgen. PBE zet zich daarom in voor toepassing van het zgn. cascaderingsprincipe voor de productie van hoogwaardige producten uit biomassa, zoals nutriënten, bio-plastics of farmaceutische (half)producten om te komen tot een CO2-arme, circulaire bio-economie.

De productie van bio-energie zorgt voor de mobilisatie en beschikbaarheid van biomassa grondstoffen, technische standaard ontwikkeling, logistieke ervaring en infrastructuur, productkennis, marktpositie voor Nederland en het stimuleert de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria.