Platform Bio-Economie

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt de bedrijven in de bio-energie sector. PBE zet zich in voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-energie in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

 

Privacy beleid

In het document PBE Gegevensbeschermingsbeleid staat beschreven hoe PBE omgaat met uw gegevens. Voor verdere vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.