Werkgroep Bio-energie Communicatie en Maatschappelijk Draagvlak

DOELSTELLINGEN

  1. De eenzijdige beeldvorming over bio-energie tegengaan, en

  2. Het inzicht te vergroten bij belanghebbenden over biomassa en bio-energie.

De Werkgroep is een initiatief van PBE om met de donateurs en andere branche-organisaties in de bio-energie sector een brede coalitie te vormen voor de ontwikkeling en uitvoering van verschillende communicatie activiteiten.

Vierde bijeenkomst – 13 maart 2019.

Donateurs kunnen zich aanmelden om deel te nemen: stuur een email aan Ronald Zwart, directeurpbe@platformbioenergie.nl.

Agenda

Derde bijeenkomst – 08 februari 2019.

Resultaten:

  • Een rapport over de sociaaleconomische kerncijfers van de bio-energie sector is opgeleverd.

  • Er wordt besloten tot het maken van een “biobibliotheek” met feitelijke informatie over actuele bio-energie onderwerpen.

Agenda

Verslag

Tweede bijeenkomst – 3 september 2018.

Resultaten:

  • Er is een concrete lijst van projecten opgesteld.

  • Een onderzoek naar de sociaaleconomische kerncijfers van de bio-energie sector wordt gestart.

Agenda

Verslag

Eerste bijeenkomst – 6 juli 2018.

Resultaten:

  • Doel en opzet van de Werkgroep is met alle deelnemers bevestigd.

  • Doelgroepen, kernboodschappen en acties zijn in kaart gebracht.

Agenda

Verslag