Donateur worden

Hoe meer bedrijven PBE steunen, hoe sterker PBE is als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van bedrijven actief in de biogrondstoffen sector. 

Neem contact op met één van de bestuursleden of gebruik het contactformulier hieronder als uw bedrijf donateur wil worden van PBE. Opzeggen kan tot twee maanden voorafgaand aan het nieuwe boekjaar dat ingaat op 1 januari van het volgende jaar. U kunt iedere maand lid worden. Uw bijdrage voor het lopende jaar wordt dan naar rato van het lopende kalenderjaar verrekend.

De tarieven (ex BTW) voor het donateurschap in 2024 bedragen :

1 werknemer € 220,-
2–5 werknemers € 715,-​
6–10 werknemers € 1.375,-​
11–50 werknemers € 4.950,-​
50 werknemers € 8.250,-​
2–5 Externe partijen € 2.750,-​
AANMELDFORMULIER