Werkgroep Bio-energie Communicatie en Maatschappelijk Draagvlak

DOELSTELLINGEN

  1. De eenzijdige beeldvorming over bio-energie tegengaan, en

  2. Het inzicht te vergroten bij belanghebbenden over biomassa en bio-energie.

De Werkgroep is een initiatief van PBE om met de donateurs en andere branche-organisaties in de bio-energie sector een brede coalitie te vormen voor de ontwikkeling en uitvoering van verschillende communicatie activiteiten.