Platform Bio-Economie

PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-grondstoffen in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

PBE vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in de productie van bio-energie en bio-chemie, in de verwerking en levering van biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

De duurzame inzet van hernieuwbare biomassa is een onmisbaar element voor een betaalbare, betrouwbare en flexibele energievoorziening en voor de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

PBE heeft de aspiratie bij te dragen aan de transitie van een fossiele, naar een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-arme samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn. Bio-energie is in deze transitie een integraal onderdeel en nauw verweven met de biomassa grondstoffen en de verschillende toepassingen.

Biogrondstoffen zijn belangrijk. Word donateur!

Beste mensen,

Biogrondstoffen zijn essentieel voor onze energie-transitie. Zonder bio-energie zou Nederland vandaag niet meer dan 3% hernieuwbare energie hebben. Waar elektrificatie met wind en zon een grote vlucht zal nemen, blijft bio-energie hèt antwoord op de vraag naar duurzame warmte. Grote en kleine bedrijven, ondernemers en dienstverleners maken het mogelijk dat bio-energie die vooraanstaande rol kan spelen. En ook zij vinden dat biomassa duurzaam moet zijn, een goede luchtkwaliteit geborgd moet zijn en dat er voldoende biomassa beschikbaar is om ook in de toekomst duurzame warmte en energie te kunnen blijven leveren.

Platform Bio-Economie ondersteunt deze bedrijven hierin als herkenbare branche organisatie. PBE informeert actief over de sector, vertegenwoordigt de sector in overleg met de overheid en in publieke bijeenkomsten, werkt nauw samen met andere branche organisaties en is aanspreekpunt voor overheden en andere partijen. Hoe meer bedrijven PBE actief steunen als donateur, des te meer PBE zich kan manifesteren als vertegenwoordiger van de sector. Meld je nu aan en doe mee!

Ronald Zwart

0
Donateurs
0
Specialisten
0
Projecten

WAAROM PBE

Energietransitie

Bio-energie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Het is het duurzame warmte alternatief voor aardgas, voorziet in regelbaar elektrisch vermogen en kan zelfs zorgen voor negatieve emissies.

Bedrijven

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt de bedrijven die actief zijn in de bio-energie, duurzame biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Vertegenwoordiging

PBE is daarmee een belangrijk platform voor het informeren en beschikbaar maken van feiten en cijfers over de sector. Ook vertegenwoordigt het de sector in overleg met de achterban.

Kennis en ervaring

De inzet van biomassa voor bio-energie productie is een eerste stap in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

ONZE DONATEURS IN BEDRIJF