Platform Bio-Economie

Missie

  • PBE en haar partners beogen een leidende rol in de (versnelling van de) ontwikkeling van een volledig hernieuwbare en duurzame CO2-neutrale samenleving waarin productketens zoveel mogelijk circulair en biobased zijn met in achtname van cascaderingsprincipes. Verantwoord energetisch en niet-energetisch gebruik van biomassa zijn in deze transitie integrale onderdelen en gebaseerd op duurzame productie, handel en gebruik van duurzaam gecertificeerde biogrondstoffen in een professionele markt waar biobased en circulair leidend zijn.
  • PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-grondstoffen in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.
  • PBE vertegenwoordigt bedrijven en andere stakeholders die actief zijn in de productie, levering en verwerking van biobased grondstoffen voor voeding, chemie, materialen, energie, transport, en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Biobased & Circular Economy zijn belangrijk. Word donateur!

Beste mensen,

Transitie naar een duurzame, Nederlandse economie is ondenkbaar zonder biobased en circulaire bijdrages. Platform Bio-Economie is ooit eens gestart als ‚early adaptor‘ van bioenergie, maar heeft zich ontwikkeld als de brede Nederlandse speler voor de versnelling van ontwikkeling van een duurzame economie, waarin energetisch en niet-energetisch gebruik van biogrondstoffen centraal staat. Waar elektrificatie met wind en zon een grote vlucht zal nemen in tal van sectoren,  zijn biogrondstoffen hèt antwoord op de vraag naar duurzame productieketens voor chemie, voeding, transportbrandstoffen, bouw en tal van energetische toepassingen zoals brandstoffen voor logistieke sectoren met weinig alternatieven.

PBE vindt dat biomassa duurzaam moet zijn, een goede luchtkwaliteit geborgd moet zijn en dat er voldoende biomassa beschikbaar moet zijn om verdere en blijvende verduurzaming van de Nederlandse industrie mogelijk te maken. Platform Bio-Economie ondersteunt bedrijven hierin als herkenbare branche organisatie. PBE informeert actief en neutraal over de biobased sector, vertegenwoordigt de sector in overleg met de overheid en in publieke bijeenkomsten, werkt nauw samen met andere branche organisaties en is aanspreekpunt voor overheden en andere partijen. Hoe meer bedrijven PBE actief steunen als donateur, des te meer PBE zich kan manifesteren als vertegenwoordiger van de sector. Meld je nu aan en doe mee!

Luuk van der Wielen, Voorzitter PBE

0
Donateurs
0
Specialisten
0
Projecten

WAAROM PBE

Energietransitie

Bio-energie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Het is het duurzame warmte alternatief voor aardgas, voorziet in regelbaar elektrisch vermogen en kan zelfs zorgen voor negatieve emissies.

Bedrijven

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt de bedrijven die actief zijn in de bio-energie, duurzame biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Vertegenwoordiging

PBE is daarmee een belangrijk platform voor het informeren en beschikbaar maken van feiten en cijfers over de sector. Ook vertegenwoordigt het de sector in overleg met de achterban.

Kennis en ervaring

De inzet van biomassa voor bio-energie productie is een eerste stap in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

ONZE DONATEURS IN BEDRIJF