Platform Bio-Economie

Missie

Bio-grondstoffen vormen een onmisbaar element in de energie- en materialentransitie naar een duurzame, CO2-neutrale samenleving. Bij de inzet zijn circulariteit en cascadering leidende principes. Duurzaamheid en een goede borging daarvan zijn randvoorwaarden bij productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen.

PBE beoogt een leidende rol in de (versnelling van de) verdere ontwikkeling en implementatie van een duurzame en maatschappelijk geaccepteerde inzet van bio-grondstoffen in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

PBE vertegenwoordigt bedrijven en andere stakeholders die actief zijn in productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen voor chemie, materialen, energie, transport, en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Biobased & Circular Economy zijn belangrijk. Word donateur!

WAAROM PBE

Energie- en materialentransitie

Bio-grondstoffen vormen een onmisbaar element in de energie- en materialentransitie. Zo vormen ze een duurzame koolstofbron voor de chemie, de basis voor duurzame materialen en vormen ze een duurzaam alternatief in energiesectoren die niet of lastig vanuit andere duurzame bronnen zoals zon en wind kunnen worden bediend. Denk bijv. aan lucht- en scheepvaart, groen gas voor binnensteden en hoge-temperatuur warmte voor de industrie. Bovendien kunnen via koolstof afvangst en opslag (carbon capture and storage) negatieve CO2-emissies worden gecreëerd.

Bedrijven en andere stakeholders

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt bedrijven en andere stakeholders die actief zijn in productie, handel en gebruik van bio-grondstoffen voor chemie, materialen, energie, transport, en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring

PBE samen met haar (kennis)partners beoogt een belangrijk platform te zijn voor het ontwikkelen en delen van kennis over en ervaring met bio-grondstoffen. Dit omvat o.a. productie/beschikbaarheid, certificering, ontwikkeling van marktinstrumenten, wet- en regelgeving, en ontwikkeling en implementatie van technologie en een breed scala aan inzet opties.

Vertegenwoordiging en bevordering van de duurzame inzet van bio-grondstoffen

PBE vertegenwoordigt de bio-grondstoffensector richting publiek en overheid, en binnen andere (bredere) organisaties en platforms. PBE beoogt daarbij in het bijzonder de duurzame inzet van bio-grondstoffen te bevorderen. Dit omvat o.a. het beschikbaar maken van feiten en cijfers over de inzetmogelijkheden van bio-grondstoffen en over de sector, bijdragen aan ontwikkeling en professionalisering van de markt voor bio-grondstoffen en in consultatie met de overheid streven naar een stabiel beleids- en regelgevingskader.