10 juni PBE Webinar Duurzaamheidskader Biomassa

Op 10 juni was het PBE Webinar “Duurzaamheidskader biomassa” met zeer actuele onderwerpen en toonaangevende sprekers, een groot succes. In twee uur tijd werden de 65 toehoorders meegenomen over de actuele discussies over biomassa, de verschillende oplossingen die de overheid initieert en hoe topsectoren betrokken kunnen worden bij deze trajecten.

Read more

Bioketels zorgen voor duurzame warmte

Bijna 80% van alle hernieuwbare warmte in Nederland is afkomstig van bioketels bij bedrijven. Dit laten de CBS cijfers zien over het verbruik van hernieuwbare energie in 2019. De bijdrage van bioketels is de afgelopen 10 jaar zelfs met een factor 3.5 toegenomen. Ook biogas laat een stabiele groei zien. In totaal zorgt bio-energie voor…

Read more

PBE start dataverzameling voor Jaarrapportage 2019

Zoals elk jaar zal PBE ook voor 2019 een jaarrapportage publiceren over het gebruik van houtige biomassa voor energie. PBE heeft onderzoeks- en adviesbureau BiomassResearch BV gevraagd dit rapport op te stellen. Hiervoor zullen zij binnenkort de eigenaren van bio-energie installaties van 1 MW en groter benaderen met een korte digitale vragenlijst. Dankzij uw medewerking…

Read more