Reactie op publicaties meegestookte biomassa uit Baltische staten

Reactie op publicaties dat hier meegestookte biomassa uit Baltische staten niet voldoet aan strengste duurzaamheidseisen ter wereld  Kolencentrales in Nederland zetten ook biomassa uit Estland en Letland in. Daarover hebben enkele milieuorganisaties recent hun zorgen geuit. De betrokken energiebedrijven wijzen erop dat de Nederlandse overheid alleen subsidie verstrekt aan het meestoken van biomassa als zij de duurzame…

Read more

Hoogleraar Junginger: ’Beeld van biomassa veel te negatief’

In de media zijn afgelopen jaren veel negatieve berichten verschenen over biomassa. Er zouden hele bossen in de energiecentrales verdwijnen. „De bezwaren tegen biomassa als energiebron zijn grotendeels onterecht”, zegt Martin Junginger, hoogleraar biobased economy aan de Universiteit van Utrecht. „Als je energie opwekt uit reststromen, in een moderne biomassa-centrale met marginale fijnstof-emissie, dan kan…

Read more