SDE+ voorjaar 2020 open

Vanaf dinsdag 17 maart, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2020 open. Bedrijven en instellingen kunnen SDE+ aanvragen voor het produceren van duurzame energie. De SDE+-voorjaarsronde 2020 loopt tot 2 april, 17.00 uur.

Read more

Consultatie SDE+ 2019 adviezen

In mei legt PBL, samen met ECN/TNO en DNV GL een conceptadvies per thema voor aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL, ondersteund door ECN/TNO en DNV GL, vervolgens het eindadvies op voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Read more