Duurzaamheidskader Biogrondstoffen

Het kabinet omarmt het advies van de SER en kiest voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen. Biogrondstoffen zijn nodig om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te maken. Uitgangspunt daarbij is de hoogwaardige inzet van duurzame biogrondstoffen; toekomstbestendig en beter voor de planeet. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van…

Read more

Daniel Goedhuis volgt Ronald Zwart als Bestuurslid op

Per 1 september 2020 is Ronald Zwart teruggetreden.Wij zijn Ronald veel dank verschuldigd met betrekking tot de verdere doorontwikkeling van PBE. Daniel Goedhuis van BECC Cuijk volgt Ronald als Bestuurslid op. Hiermee is het MKB nog beter vertegenwoordigd in het bestuur. Daniel is inmiddels meer dan 25 jaar actief in de Nederlandse energiesector. Na zijn studie Technische Natuurkunde…

Read more