Jaarrapportage 2021 ‘Gebruik van houtige biomassa voor energieopwekking’ gepresenteerd

Donderdag 30 juni is tijdens de Business Meeting van Platform Bio-Economie de biomassa jaarrapportage over 2021 gepresenteerd en overhandigd. Jos Keurentjes, voorzitter Platform Bio-Economie, heeft de eerste editie overhandigd aan Julie Fraiture, Economische Zaken & Klimaat, die hem namens onze opdrachtgever ministerie I&W in ontvangst heeft genomen. Beide benadrukten het belang van feitelijke cijfers om…

Read more

Verklaring over de behandeling van primaire biomassa in de bespreking van de Milieucommissie over de richtlijn hernieuwbare energie

We maken ons grote zorgen over voorstellen om primaire bosbiomassa te declasseren als hernieuwbaar en om de lidstaten de vrijheid te ontnemen om financiële steun te verlenen voor het gebruik ervan. Dit zijn radicale en fundamentele veranderingen die rechtstreeks van invloed zullen zijn op het vermogen van de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, de…

Read more

Partnership BioFuture Campaign

Onlangs zijn we als partner aangesloten bij een Internationale campagne: The Biofuture Campaign. Deze campagne heeft als doel CO2-reductie mogelijk te maken en de ontwikkeling van de circulaire economie wereldwijd te stimuleren door voorbeelden van ontwikkelingen op dit gebied te promoten.Door als partner aan te sluiten versterken we onze Internationale positie en kunnen we mee…

Read more

Samenwerking RVO binnen ICEP programma om export mogelijkheden te bevorderen

Het International Clean Energy Programme (ICEP) is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen, 1 van de thema’s onder het programma is Bio-Energie Internationaal. In samenwerking met RVO en ondersteund…

Read more

Nieuwe koers voor biomassafeiten

PBE is nauw betrokken bij de biomassafeiten campagne. Biomassafeiten is een initiatief van bedrijven en organisaties actief in de wereld van biomassa om een eerlijke kijk te geven op de mogelijkheden die biomassa biedt voor oa het produceren van duurzame producten en het behalen van onze klimaatdoelstellingen.  De nieuwe koers houdt in dat we nog…

Read more

PBE Business Meeting: 30 juni 2022

Beste PBE donateurs en andere geïnteresseerden, 30 Juni is het zover! Eindelijk weer een ‘live’ business meeting van het Platform Bio-Economie bij de Amercentrale te Geertruidenberg.We hebben voor u een mooi afwisselend programma samengesteld met relevante Nationale & Internationale thema’s. Zie bijgevoegde agenda voor het volledige programma. U kunt zich aanmelden via de volgende link of door…

Read more

BioEnergy Europe

Onlangs is PBE aanwezig geweest bij verschillende activiteiten van BioEnergy Europe. Zo was PBE actief aanwezig in de workshop over de implementatie van RED2 duurzaamheidscriteria in Europa en in een werkgroep bijeenkomst over houtige biomassa binnen Europa in Brussel. Ons doel is om intensiever met BioEnergy Europe samen te werken op gezamenlijke interesse gebieden. Door…

Read more