Koninklijke onderscheiding voor Eppo Bolhuis

Tijdens zijn afscheidsreceptie op 28 april j.l. kreeg Eppo Bolhuis, voorzitter van de NBKL, een koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester van Deventer. Eppo Bolhuis (68) mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De afgelopen jaren heeft Eppo Bolhuis zich sterk gemaakt voor duurzame energie in Nederland. Als voorzitter van de NBKL,…

Read more

Sluiting duizenden ondernemingen dreigt door stikstof-oekaze

Vier biomassacentrales in Overijssel hangt sluiting boven het hoofd, en hetzelfde gevaar dreigt voor ruim drieduizend veehouderijen en andere ondernemingen. Daarmee dreigt de juridische stikstofcrisis uit te draaien op een nachtmerrie voor talloze ondernemers. De provincie Overijssel stelt dat ze geen andere keuze heeft en door de rechter wordt gedwongen om handhavend op te treden.…

Read more

INDUSTRIAL POLYMERS NOW SUSTAINABLY MADE FROM LIGNIN

Among the many problems with plastic, it’s manufactured from a fossil resource. The BBI JU-funded EUCALIVA project has developed a sustainable alternative that grows on trees. Lignin is a natural polymer present in most plants. Since one of its main functions is stiffening, rigid plants such as trees generally contain large amounts. Humans have not traditionally valued…

Read more

Focus op duurzaam belemmert klimaataanpak

Auteur: Sible Schöne De focus op een duurzame energievoorziening belemmert de effectieve aanpak van het klimaatprobleem, meent Sible Schöne. “We maken Nederland klaar voor de toekomst – klimaatneutraal, fossielvrij en circulair – met een schone energievoorziening en groene industriepolitiek.” Zo luidt de openingszin van de klimaatparagraaf van het regeerakkoord. De zin illustreert dat er brede…

Read more

Enquête voor de jaarrapportage biomassa

Als ondernemer in de biomassabranche weet u dat biomassa een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de energievoorziening. Daar werken we met z’n allen hard aan en met de grootste zorgvuldigheid maken we gebruik van deze waardevolle grondstof.Het gebruik van biomassa voor energietoepassingen staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Helaas wordt dit…

Read more

CO2-uitstoot fors gedaald dankzij toename gebruik biomassa

Urgenda-doel uitstoot broeikasgassen in 2020 gehaald In 2020 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 25,5 procent lager dan in 1990. De Urgenda-doelstelling (minimaal 25 procent minder uitstoot) is daarmee gehaald. De laatste vijf jaar is de uitstoot door kolencentrales met 80 procent verminderd. In het coronajaar 2020 was de uitstoot door wegverkeer 15 procent…

Read more