Verklaring over de behandeling van primaire biomassa in de bespreking van de Milieucommissie over de richtlijn hernieuwbare energie

We maken ons grote zorgen over voorstellen om primaire bosbiomassa te declasseren als hernieuwbaar en om de lidstaten de vrijheid te ontnemen om financiële steun te verlenen voor het gebruik ervan. Dit zijn radicale en fundamentele veranderingen die rechtstreeks van invloed zullen zijn op het vermogen van de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, de…

Read more

Partnership BioFuture Campaign

Onlangs zijn we als partner aangesloten bij een Internationale campagne: The Biofuture Campaign. Deze campagne heeft als doel CO2-reductie mogelijk te maken en de ontwikkeling van de circulaire economie wereldwijd te stimuleren door voorbeelden van ontwikkelingen op dit gebied te promoten.Door als partner aan te sluiten versterken we onze Internationale positie en kunnen we mee…

Read more

Samenwerking RVO binnen ICEP programma om export mogelijkheden te bevorderen

Het International Clean Energy Programme (ICEP) is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen, 1 van de thema’s onder het programma is Bio-Energie Internationaal. In samenwerking met RVO en ondersteund…

Read more