Platform Bio-Economie (PBE) breidt brede circular-bioeconomie strategie uit

Platform Bio-Economie breidt haar strategische ambitie uit om het leidende samenwerkingsverband te worden op het gebied van de ontwikkeling van een duurzame, CO2 neutrale maatschappij waarin productieketens zo circulair en biobased mogelijk zijn. Daartoe neemt Jos Keurentjes met ruim 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van technologie, business en beleid voor de circulariteit, innovatie en…

Read more