PBE start dataverzameling voor Jaarrapportage 2019

Zoals elk jaar zal PBE ook voor 2019 een jaarrapportage publiceren over het gebruik van houtige biomassa voor energie. PBE heeft onderzoeks- en adviesbureau BiomassResearch BV gevraagd dit rapport op te stellen. Hiervoor zullen zij binnenkort de eigenaren van bio-energie installaties van 1 MW en groter benaderen met een korte digitale vragenlijst. Dankzij uw medewerking…

Read more