Consultatie SDE+ 2019 adviezen

In mei legt PBL, samen met ECN/TNO en DNV GL een conceptadvies per thema voor aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stelt PBL, ondersteund door ECN/TNO en DNV GL, vervolgens het eindadvies op voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Read more