Laatste nieuws & evenementen

Duurzaamheidskader Biogrondstoffen

Het kabinet omarmt het advies van de SER en kiest voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen. Biogrondstoffen zijn nodig om de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie te maken. Uitgangspunt daarbij is de hoogwaardige inzet van duurzame biogrondstoffen; toekomstbestendig en beter voor de planeet. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van…

Read more

Daniel Goedhuis volgt Ronald Zwart als Bestuurslid op

Per 1 september 2020 is Ronald Zwart teruggetreden.Wij zijn Ronald veel dank verschuldigd met betrekking tot de verdere doorontwikkeling van PBE. Daniel Goedhuis van BECC Cuijk volgt Ronald als Bestuurslid op. Hiermee is het MKB nog beter vertegenwoordigd in het bestuur. Daniel is inmiddels meer dan 25 jaar actief in de Nederlandse energiesector. Na zijn studie Technische Natuurkunde…

Read more

Platform Bio-Economie

Over PBE

PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-grondstoffen in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

PBE vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in de productie van bio-energie, in de verwerking en levering van biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

MEER OVER PBE

Energietransitie

Bio-energie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Het is het duurzame warmte alternatief voor aardgas, voorziet in regelbaar elektrisch vermogen en kan zelfs zorgen voor negatieve emissies.

Bedrijven

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt de bedrijven die actief zijn in de bio-energie, duurzame biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Vertegenwoordiging

PBE is daarmee een belangrijk platform voor het informeren en beschikbaar maken van feiten en cijfers over de sector. Ook vertegenwoordigt het de sector in overleg met de achterban.

Kennis en ervaring

De inzet van biomassa voor bio-energie productie is een eerste stap in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

Met het advies van de SER in de hand heeft het kabinet nu de route bepaald voor biogrondstoffen. Nu verdere invulling geven met hopelijk een meerjarig consistent beleid.

#biogrondstoffen #biomassa

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/16/kabinet-kiest-voor-verantwoorde-inzet-biogrondstoffen

Afbouw, ombouw, opbouw! Het kabinet volgt het advies van de SER.

Duurzaamheidskader Biogrondstoffen https://platformbioeconomie.nl/2020/10/16/duurzaamheidskader-biogrondstoffen/

Load More...