Laatste nieuws & evenementen

Verklaring over de behandeling van primaire biomassa in de bespreking van de Milieucommissie over de richtlijn hernieuwbare energie

We maken ons grote zorgen over voorstellen om primaire bosbiomassa te declasseren als hernieuwbaar en om de lidstaten de vrijheid te ontnemen om financiële steun te verlenen voor het gebruik ervan. Dit zijn radicale en fundamentele veranderingen die rechtstreeks van invloed zullen zijn op het vermogen van de EU om haar klimaatdoelstellingen te halen, de…

Read more

Partnership BioFuture Campaign

Onlangs zijn we als partner aangesloten bij een Internationale campagne: The Biofuture Campaign. Deze campagne heeft als doel CO2-reductie mogelijk te maken en de ontwikkeling van de circulaire economie wereldwijd te stimuleren door voorbeelden van ontwikkelingen op dit gebied te promoten.Door als partner aan te sluiten versterken we onze Internationale positie en kunnen we mee…

Read more

Samenwerking RVO binnen ICEP programma om export mogelijkheden te bevorderen

Het International Clean Energy Programme (ICEP) is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen, 1 van de thema’s onder het programma is Bio-Energie Internationaal. In samenwerking met RVO en ondersteund…

Read more

Platform Bio-Economie

Over PBE

PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-grondstoffen in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

PBE vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in de productie van bio-energie, in de verwerking en levering van biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

MEER OVER PBE

Energietransitie

Bio-energie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Het is het duurzame warmte alternatief voor aardgas, voorziet in regelbaar elektrisch vermogen en kan zelfs zorgen voor negatieve emissies.

Bedrijven

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt de bedrijven die actief zijn in de bio-energie, duurzame biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Vertegenwoordiging

PBE is daarmee een belangrijk platform voor het informeren en beschikbaar maken van feiten en cijfers over de sector. Ook vertegenwoordigt het de sector in overleg met de achterban.

Kennis en ervaring

De inzet van biomassa voor bio-energie productie is een eerste stap in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

30 Juni is het zover! Eindelijk weer een ‘live’ business meeting van het Platform Bio-Economie bij de Amercentrale te Geertruidenberg.
Kijk op onze site voor het aanmelden en het volledige programma.

https://platformbioeconomie.nl/2022/06/08/5548/

#bioeconomie #pbe #event #businessmeeting

Wordt ambassadeur van de Bio-Economie in Europa!

De Europese Commissie zoekt jonge ambassadeurs voor de Bio-Economie. Platform Bio-Economie is gevraagd om te helpen in het zoeken naar de juiste kandidaat!

https://platformbioeconomie.nl/2022/05/10/wordt-ambassadeur-van-de-bio-economie-in-europa/

#bioeconomie #ambassadeur #eu #europa #pbe

Load More...