Laatste nieuws & evenementen

Sluiting duizenden ondernemingen dreigt door stikstof-oekaze

Vier biomassacentrales in Overijssel hangt sluiting boven het hoofd, en hetzelfde gevaar dreigt voor ruim drieduizend veehouderijen en andere ondernemingen. Daarmee dreigt de juridische stikstofcrisis uit te draaien op een nachtmerrie voor talloze ondernemers. De provincie Overijssel stelt dat ze geen andere keuze heeft en door de rechter wordt gedwongen om handhavend op te treden.…

Read more

Platform Bio-Economie

Over PBE

PBE is de organisatie voor de bevordering van een duurzaam en maatschappelijk geaccepteerd gebruik van bio-grondstoffen in Nederland binnen een toereikend en stabiel beleids- en regelgevingskader.

PBE vertegenwoordigt bedrijven die actief zijn in de productie van bio-energie, in de verwerking en levering van biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

MEER OVER PBE

Energietransitie

Bio-energie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Het is het duurzame warmte alternatief voor aardgas, voorziet in regelbaar elektrisch vermogen en kan zelfs zorgen voor negatieve emissies.

Bedrijven

Platform Bio-Economie (PBE) verenigt de bedrijven die actief zijn in de bio-energie, duurzame biomassa grondstoffen en in de logistieke, infrastructurele en overige dienstverlening.

Vertegenwoordiging

PBE is daarmee een belangrijk platform voor het informeren en beschikbaar maken van feiten en cijfers over de sector. Ook vertegenwoordigt het de sector in overleg met de achterban.

Kennis en ervaring

De inzet van biomassa voor bio-energie productie is een eerste stap in de transitie naar een CO2-arme, circulaire en biobased economie.

Wordt ambassadeur van de Bio-Economie in Europa!

De Europese Commissie zoekt jonge ambassadeurs voor de Bio-Economie. Platform Bio-Economie is gevraagd om te helpen in het zoeken naar de juiste kandidaat!

https://platformbioeconomie.nl/2022/05/10/wordt-ambassadeur-van-de-bio-economie-in-europa/

#bioeconomie #ambassadeur #eu #europa #pbe

Onderzoekers vinden verbeterd proces om afvalhout om te zetten in brandstof

https://www.biomassafeiten.nl/2022/03/30/onderzoekers-vinden-verbeterd-proces-om-afvalhout-om-te-zetten-in-brandstof/

#biogrondstoffen #afvalhout #brandstof #biomassafeiten

Load More...